หุ้น 4579 เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ควรพิจารณาก่อนที่จะเข้าซื้อหุ้นนั้น โดยที่ควรศึกษาข้อมูลทางก

Kasikornbank Public Company Limited (KASIKORNBANK:TB) is a Thailand-based commercial banking institution. It is one of the largest banks in Thailand and is listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) under the ticker symbol 4579. The bank provides a full range of banking services, including deposits, loans, credit cards, wealth management, foreign exchange, and other services. It also offers a wide range of products and services, such as savings and current accounts, credit cards, loans, bancassurance, wealth management, and foreign exchange services. The bank operates through a network of branches and ATMs located throughout Thailand. It also operates an online banking platform and mobile banking app.

1. ผู้เล่นจะต้องซื้อหุ้นของบริษัท 4579 เพื่อที่จะสามารถรับผลกำไรจากการลงทุน

2. ผู้เล่นจะต้องรักษาหุ้นของบริษัท 4579 เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนเพื่อที่จะรับผลกำไร

3. ผู้เล่นจะต้องดูแลราคาหุ้นของบริษัท 4579 ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเพื่อที่จะรับผลกำไร

4. ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นของบริษัท 4579

ผลหุ้น 4579 มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยมีราคาตลาดที่สูงสุดของวันนั้นคือ 4.45 บาท และราคาตลาดที่ต่ำสุดของวันนั้นคือ 4.30 บาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดรวมทั้งหมดจำนวน 0.15 บาท ต่อหุ้น ในช่วงวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยทั้งหมดมีการซื้อขายหุ้นรวมทั้งหมดจำนวน 11,636 หุ้น และมูลค่ารวมทั้งหมดของการซื้อขายหุ้นรวมทั้งหมดจำนวน 51.11 ล้านบาทLINK:
ผล หุ้น 4579
ผล หุ้น 4579
ผล หุ้น 4579
ผล หุ้น 4579

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *