สลากที่ออกที่ 16 พฤศจิกายน 63 คือ 4, 8, 12, 15, 24, 33, 37, 44, 52, 59, 63, 67, 70, 74, 79 และ 81.

ตรวจสลากวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นการตรวจสลากที่ทำขึ้นภายใต้การจัดการของกระทรวงการคลัง โดยผลการตรวจสลากประกาศในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีรางวัลที่รางวัลที่หนึ่ง ในรางวัลที่หนึ่งจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 2 ล้านบาท รางวัลที่สองจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 200,000 บาท และยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่สามจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 50,000 บาท และยังมีรางวัลที่สี่ถึงรางวัลที่สิบที่จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมายที่จะได้รับเงินรางวัลอื่นๆ ในราคาต่างๆ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

1. ผู้เล่นต้องจ่ายค่าบริการสำหรับการตรวจสลาก 16 พฤศจิกายน 63 ก่อนที่จะทำการตรวจ

2. ผู้เล่นจะได้รับผลลัพธ์การตรวจสลากภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. ผู้เล่นจะได้รับรางวัลตามคะแนนที่ได้รับจากการตรวจสลาก

4. ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการตรวจสลาก

5. ผู้เล่นจะไม่ได้รับรางวัลหากไม่ทำการตรวจสลากภายในระยะเวลาที่กำหนด

6. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสลากอย่างถูกต้องและใช้วิธีที่ถูกต้องทุกครั้ง

7. ผู้เล่นจะต้องเก็บสลิปการตรวจสลากเพื่อยืนยันการทำรายการ

8. ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ในการตรวจสลาก

ตรวจสลากวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผลลัพท์คือ รางวัลที่หนึ่งได้รับโดยที่ผู้โชคดีที่สุดจากการตรวจสลากวันที่ 16 พฤศจิกายนคือ รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สอง และรางวัลที่สาม ได้รับโดยที่ผู้โชคดีที่สุดจากการตรวจสลากวันที่ 16 พฤศจิกายน คือ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งจำนวนเงินทั้งสิ้น 40 ล้านบาท รางวัลที่สองจำนวนเงินทั้งสิ้น 5 ล้านบาท และรางวัลที่สามจำนวนเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่สี่และรางวัลที่ห้าที่ได้รับโดยที่ผู้โชคดีที่สุดจากการตรวจสลากวันที่ 16 พฤศจิกายน คือ รางวัลที่สี่จำนวนเงินทั้งสิ้น 10 บาท และรางวัลที่ห้าจำนวนเงินทั้งสิ้น 5 บาท ซึ่งรวมทั้งหมดก็มีรางวัลทั้งหมดที่ได้รับโดยที่ผู้โชคดีที่สุดจากการตรวจสลากวันที่ 16 พฤศจิกายน คือ รางวัลทั้งหมด 46 ล้านบาท ที่นำไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากจนและที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากLINK:
ตรวจ สลาก 16 พฤศจิกายน 63
ตรวจ สลาก 16 พฤศจิกายน 63
ตรวจ สลาก 16 พฤศจิกายน 63
ตรวจ สลาก 16 พฤศจิกายน 63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *