ผลรางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไทยรัฐ คือ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 4 ตัว เลขหน้า 3 ตัว คือ 6-5-5-5-5-5-5 รางวัลที่ 2 เลขท้าย 3 ตัว เลขหน

ตรวจหวยในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไทยรัฐ ประกาศผลหวยรางวัลที่ 1 เป็นรางวัลที่สูงสุดของรางวัลทั้งหมด ด้วยรางวัลที่ได้รับเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 80 ล้านบาท โดยมีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมดทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

1. นายสมชาย สุขทองคำ จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 10 ล้านบาท

2. นายชัยชนะ ชัยพรม จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 8 ล้านบาท

3. นายพงษ์ศักดิ์ สุทธิกุล จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลที่ 3 จำนวน 6 ล้านบาท

4. นายวิชัย วัฒนะกุล จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลที่ 4 จำนวน 4 ล้านบาท

5. นางสาวศุภชัย ศรีสุข จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลที่ 5 จำนวน 2 ล้านบาท

6. นายสมชาย สุขทองคำ จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลที่ 6 จำนวน 1 ล้านบาท

7. นางสาวสุทธิดา นิลทอง จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลที่ 7 จำนวน 500,000 บาท

8. นายสมชาย สุขทองคำ จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลที่ 8 จำนวน 200,000 บาท

ตรวจหวยในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไทยรัฐ ยังมีรางวัลอื่นๆ ที่ได้รับคือ รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1,500 บาท รางวัลที่ 4 จำนวน 1,000 บาท และรางวัลที่ 5 จำนวน 500 บาท ซึ่งรวมรางวัลทั้งหมดที่ได้รับมีจำนวนเงินรางวัลทั้งหมด 80,702,000 บาท

1. ผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบังคับตามกฎหมายไทย
ที่จะเล่นหวยรางวัลที่ระบุในตรวจหวย 1 ตุลาคม 2564

2. การเล่นต้องทำการซื้อหวยล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวันที่จับรางวัล

3. ผู้เล่นสามารถเล่นหวยรางวัลที่ระบุในตรวจหวย 1 ตุลาคม 2564 โดยการซื้อหวยที่ร้านหวยทั่วไปที่มีอยู่ในประเทศไทย

4. การซื้อหวยต้องมีการแสดงใบสำคัญซื้อหวยที่มีชื่อผู้เล่นและหมายเลขที่ตรวจสอบได้

5. ผู้เล่นต้องตรวจสอบผลหวยที่ระบุในตรวจหวย 1 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบว่ามีการถูกรางวัลหรือไม่

6. การถูกรางวัลจะต้องมีการรับรองโดยบริษัทหวยที่ดำเนินการเพื่อยืนยันว่ามีการถูกรางวัลแล้ว

7. การรับรองจะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขที่ดำเนินการที่ระบุในตรวจหวย 1 ตุลาคม 2564 และตรวจสอบว่ามีการถูกรางวัลหรือไม่

ตรวจหวย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไทยรัฐ ได้รับการออกรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 2,000,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 1,000,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาท รางวัลที่ 4 ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 300,000 บาท รางวัลที่ 5 ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 200,000 บาท และรางวัลที่ 6 ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลเลขท้าย 3 ตัวที่ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 80,000 บาท รางวัลเลขท้าย 2 ตัวที่ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 40,000 บาท และรางวัลเลขท้ายหนึ่งตัวที่ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 20,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ ทางการหวยไทยรัฐยังมีรางวัลเลขสองตัวที่ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน 2,000 บาทต่อรางวัล สำหรับผู้ที่ทายถูกรหัสหวยทั้งหมด ทางการหวยไทยรัฐจะจัดทำการจับรางวัลพิเศษอีกด้วย ซึ่งรางวัลพิเศษนี้จะแบ่งออกเป็นรางวัลที่ได้รับเงินสดเพิ่มอีก 1,000,000 บาท และรางวัลที่ได้รับเงินสดเพิ่มอีก 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลสุดท้ายที่จะได้รับเงินสดเพิ่มอีก 500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท สำหรับผู้ที่ทายถูกรหัสหวยทั้งหมด ในรอบนี้LINK:
ตรวจ หวย 1 ตุลาคม 2564 ไทยรัฐ
ตรวจ หวย 1 ตุลาคม 2564 ไทยรัฐ
ตรวจ หวย 1 ตุลาคม 2564 ไทยรัฐ
ตรวจ หวย 1 ตุลาคม 2564 ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *